Đăng ký làm Đối tác liên kết (Affiliate)

Hoàn thành mẫu đăng ký bên dưới và bắt đầu tạo dựng công việc kinh doanh của bạn ngay hôm nay.

Thông tin Cá nhân
HIỂN THỊ
Thông tin Kinh doanh
Thông tin Bổ sung
1. Hoàn thành Mẫu Đăng ký

Bắt đầu bằng việc hoàn thành mẫu đăng ký làm Đối tác liên kết của chúng tôi. Việc này hoàn toàn miễn phí và chỉ mất chưa đến hai phút để hoàn thành.

2. Mang lại Khách hàng

Truy cập phần “Công cụ” trên bảng điều khiển của bạn và sử dụng tất cả những biểu ngữ, liên kết và widget khả dụng để thu hút khách hàng.

3. Theo dõi việc Kích hoạt của Khách hàng và Nhận Thanh toán

Nhận CPA + hoa hồng chiết khấu dựa trên Điều khoản & Điều kiện trong kế hoạch của bạn.

Có thắc mắc? Chúng ta hãy cùng trao đổi qua live chat Trò chuyện Trực tuyến